Amalgadent Logo

Strips

Flexi Strips Narrow Fine/Superfine 5/64  7" 100pk
Flexi Strips Narrow Fine/Superfine 5/64 7" 100pk
Product Number: COS16100
more...
Flexi Strips Narrow Coarse/Medium 5/64 7" 100pk
Flexi Strips Narrow Coarse/Medium 5/64 7" 100pk
Product Number: COS16101
more...
Flexi Strips Regular Fine/Superfine 5/32 7" 100pk
Flexi Strips Regular Fine/Superfine 5/32 7" 100pk
Product Number: COS16102
more...
Flexi Strips Regular Coarse/Medium 5/32 7" 100pk
Flexi Strips Regular Coarse/Medium 5/32 7" 100pk
Product Number: COS16103
more...
Seperating Strips 4mm Stainless Steel 12pk
Seperating Strips 4mm Stainless Steel 12pk
Product Number: FAP16184
more...
Diamond Strip Stainless Steel 2.5mm Fine 10pk
Diamond Strip Stainless Steel 2.5mm Fine 10pk
Product Number: FAP16160
more...
Diamond Strip Stainless Steel  2.5mm Medium 10pk
Diamond Strip Stainless Steel 2.5mm Medium 10pk
Product Number: FAP16161
more...
Diamond Strip Stainless Steel  2.5mm Coarse 10pk
Diamond Strip Stainless Steel 2.5mm Coarse 10pk
Product Number: FAP16162
more...
Diamond Strip Stainless Steel 4mm Fine 10pk
Diamond Strip Stainless Steel 4mm Fine 10pk
Product Number: FAP16163
more...
Diamond Strip Stainless Steel 4mm Medium 10pk
Diamond Strip Stainless Steel 4mm Medium 10pk
Product Number: FAP16164
more...
Diamond Strip Stainless Steel 4mm Coarse 10pk
Diamond Strip Stainless Steel 4mm Coarse 10pk
Product Number: FAP16165
more...
Flexi Strips Diamond 2.5mm Coarse Narrow (12pk)
Flexi Strips Diamond 2.5mm Coarse Narrow (12pk)
Product Number: COS16005
more...
Flexi Strips Diamond 3.75mm Coarse Wide (12pk)
Flexi Strips Diamond 3.75mm Coarse Wide (12pk)
Product Number: COS16012
more...
Horico Metal Separating Strip 6mm (12 Pk)
Horico Metal Separating Strip 6mm (12 Pk)
Product Number: FAP16321
more...
Horico Metal Separating Strip 8mm (12 Pk)
Horico Metal Separating Strip 8mm (12 Pk)
Product Number: FAP16322
more...